כדאי לדעת

אוריינטליזם ומיניות חלק ב

לצד הסיפור הזה, בון מביא סיפור עות'מני, סיפור בחרוזים שמספר הרפתקאות ואהבה. לכאורה, סיפור שונה לחלוטין מהסיפור הראשון. הסיפור הוא על שני נערים עות'מנים צעירים

אוריינטליזם ומיניות

נג'מבאבדי: חוקרת מיניות ומגדר מהארוורד. חוקרת בעיקר טרנסקסואליות ותפיסות טרנסקסואליות באיראן. המחקר שלה הוא בעיקר אנתרופולוגי. במאמרה, is another language possible? היא כותבת על המרחב

הרלוונטיות של מין, מגדר ומיניות

טרמינולוגיה: מין – ג'ינס (גנום, גנטיקה,סיווג). נכנסה ללקסיקון במובן של מין רק מאמצע המאה העשרים (גם בערבית, גם בטורקית וגם בפרסית). מיניות – ג'ינסאניה. זה

הרלוונטיות של מין, מגדר ומיניות

מה הרלוונטיות של מין מיניות ומגדר למה שקורה בימנו? האם מדובר בסוגיה היסטורית נטו? עד שנות החמישים הנושא של מיניות נחשב לטאבו מבחינת המחקר. מיניות

מרחב הגירה וזהות – מהגרים

ניתן לומר שלישראלים קשה עם תפיסתם כ"מהגרים" כיוון שיש לו קונוטציה שלילית – גלותית. לכן, מרבית הישראלים מרגישים כישראלים לכל דבר גם אם הם שנים

מרחב הגירה וזהות – ערי הפיתוח

בשנות החמישים מדינת ישראל החליטה על פיזור האוכלוסייה לערי פיתוח בפריפריה. מי שהוסלל לערי הפיתוח האלו היו האוכלוסיות החלשות ביותר, ברא ובראשונה המזרחים תושבי המעברות.

מרחב הגירה וזהות – מזרחים בישראל

השסע הרחב ביותר בחברה הישראלית לפחות בעשרות שנותיה הראשונות. שוחט מתארת את השסע הזה כמשמעותי ביותר למדינה שעיצב את דפוסי המפגשים בארץ בחמישים שנותיה הראשונות.