כדאי לדעת

עבודה, שכר ועובדים עניים

 סובייקטים בלתי-נראים: עבודה ועובדים בכלכלה הפוליטית הגלובלית במאמרה, טוענת לואיז אמור שקיימת חוסר הבנה בדרך שבו העוני תורם לפוליטיקה העולמית. לפיה, נהוג לבחון את השינויים

מדינת הרווחה, אי-שוויון ועוני

מדינת הרווחה אמורה להטיב עם כלל האזרחים, אך בפועל יש משטרי רווחה שונים והרכבים שונים של יחסים בין המדינה, החברה והשוק – שקובעים באיזו מידה

מדינת הרווחה, אי-שוויון ועוני

מדינת הרווחה, אי-שוויון ועוני מהי מדינת רווחה? מדינת הרווחה המודרנית היא תופעה יחסית חדשה בהיסטוריה האנושית, שמתחילה להתפתח בהדרגתיות בסוף המאה ה,19- כאשר מתחילות להיווצר

מדינת הרווחה ועוני

מסגור מחודש של האזרחות החברתית: אמון, אי-שקט, רפורמת מדינת הרווחה מדינות רווחה ברחבי אירופה חוות רפורמות במישורים הפיסקליים, המסחריים והתרבותיים בתגובה לתהליך הגלובליזציה, למעבר לשוק