כדאי לדעת

מרחב הגירה וזהות – היטמעות

המודל של גלייזר וגורדון הוא אידיאל, הוא מודל שמנסה לתאר מציאות אידיאלית, מודל שמנסה לתאר את החברה הראויה. גורדון וגלייזר הם מהאליטה האקדמית של ארה"ב.

מרחב הגירה וזהות – הגירה כפויה

יהודי אתיופיה למשל הם דוגמא לעלייה בכפייה כיוון שחלקם הגדול עלה בזמן שהייתה מלחמת אזרחים באתיופיה. הגירה כפויה של יהודים הייתה בעיקר בין השנים 1933-2008

זהויות בישראל

כל הקבוצות הגדולות בחברה הישראלית הן קבוצות מהגרים עם מטען מסוים. מחצית מהעם היהודי יושב בעולם הליברלי (מיליון באזור רוסיה ושכנותיה, 6.5 מיליון בישראל והשאר

מרחב, הגירה, זהות

שינוי מגורים לטווח ארוך מהווה הגירה. הגירה הינה כוח אדיר שמשנה את העולם. עבודה לא מדעית- השער בכניסה ליישוב הגירה- ארצות הברית היא המדינה הכי

משבר גבריות בסביבת משק הבית

כיצד נשים וגברים במשק בית משותף מתמודדים עם משבר הגבריות? 4 אסטרטגיות הננקטות על ידי בני זוג החיים בעוני כדי להתמודד עם משבר הגבריות: .1

חווית נשים במסגרת העבודה

כיצד חוות נשים את עבודתן במסגרת הקהילה ומקום העבודה? נשים מזרחיות חשות בושה – אלה לא עבודות שהן חושבות וחוות כעבודה שנותנת להן כבוד. עם

שכר עבודה – נשים בעוני

כיצד נשים שעובדות בשכר נמוך חוות את העוני שלהן? עבודה פוגענית היא עבודה בשכר שמאופיינת על ידי חוסר וודאות, הכנסה נמוכה, חוסר ביטחון תעסוקתי וחוסר

עוני ומגדר

פמיניזציה של העוני: המחקר הראשון שניסח את המושג ״פמיניזציה של העוני״ היה של פרופ' דיאנה פירס ב.1978- פירס הצביעה על נוכחות גוברת והולכת של נשים

מגדר, עוני  ועבודה

  שרה בראדשו, סילביה צ'אנט ובריאן לינקר – מגדר ועוני: מה שאנחנו יודעים, לא יודעים וצריכים לדעת עבור האג'נדה של 2030 המאמר משקף את הראיות,