כדאי לדעת

עבודה, שכר ועובדים עניים

  מהי תעסוקה הולמת ומדוע היא חשובה? תעסוקה הולמת היא מושג חדש שמתפתח בשנים האחרונות כמעין אופק נורמטיבי, דווקא לאור ההתפשטות של התעסוקה הפוגענית. מושג

עבודה, שכר ועובדים עניים

 סובייקטים בלתי-נראים: עבודה ועובדים בכלכלה הפוליטית הגלובלית במאמרה, טוענת לואיז אמור שקיימת חוסר הבנה בדרך שבו העוני תורם לפוליטיקה העולמית. לפיה, נהוג לבחון את השינויים

מדינת הרווחה, אי-שוויון ועוני

מדינת הרווחה אמורה להטיב עם כלל האזרחים, אך בפועל יש משטרי רווחה שונים והרכבים שונים של יחסים בין המדינה, החברה והשוק – שקובעים באיזו מידה

מדינת הרווחה, אי-שוויון ועוני

מדינת הרווחה, אי-שוויון ועוני מהי מדינת רווחה? מדינת הרווחה המודרנית היא תופעה יחסית חדשה בהיסטוריה האנושית, שמתחילה להתפתח בהדרגתיות בסוף המאה ה,19- כאשר מתחילות להיווצר

מדינת הרווחה ועוני

מסגור מחודש של האזרחות החברתית: אמון, אי-שקט, רפורמת מדינת הרווחה מדינות רווחה ברחבי אירופה חוות רפורמות במישורים הפיסקליים, המסחריים והתרבותיים בתגובה לתהליך הגלובליזציה, למעבר לשוק