כדאי לדעת

עוני בתוך שפע

מה הן המסקנות של לואיס אודות תרבות העוני ותנאי היווצרותה והמשכיותה? בארה״ב ובמדינות המערב, בהן אוכלוסיית העניים היא יחסית מצומצמת, אפשר לטפל בהם באמצעות פסיכיאטרים,

עוני בתוך שפע

  מדוע תרבות עוני היא תרבות במובן האנתרופולוגי? התפישה של לואיס היא תפישה סטרוקטורלית פונקציונליסטית של מבנה ושל תרבות. התרבות מציעה לאנשים דרכי הסתגלות למצב

עוני בתוך שפע

  תרבות העוני   אוסקר לואיס – תרבות העוני במאמר, לואיס מציג שתי הערכות מנוגדות של העניים: האחת מתארת אותם באופן חיובי – כנמרץ, עצמאי