כדאי לדעת

ימי הביניים המוקדמים

התפקיד שמשחק המנזר עבור התהליך הרוחני של הנזיר מתגלם בנוסף בארכיטקטורה של המנזר. לב המנזר הוא החצר הפנימית – הרעיון הוא שנזיר בכל רגע נתון

ימי הביניים המוקדמים – 312, 325

  הקהילות הנוצריות התקיימו באופן עצמאי, ללא מנגנון קבלת החלטות, ללא גורם מרכז. לכל קהילה היה מנגנון פולחן מעט שונה. לא היה ניתן לדבר על

ימי הביניים המוקדמים

312 שנה קריטית השנה בה הקיסר קונסטנטין מאמץ את הדת הנוצרית. מסמל את סיום הרדיפות על הנצרות. מתחילה להיות דת מותרית, עדיין לא הדת הרשמית.

ימי הביניים המוקדמים

רומים ח(:פאולוס.) המנגנון שדרכו נכנס לעולם הנצרות הוא מנגנון רוחני. מי שאין לו את רוח המשיח אינו שייך למשיח. פאולוס למעשה טוען שאם נמשיך לקרוא