כדאי לדעת

הרלוונטיות של מין, מגדר ומיניות

טרמינולוגיה: מין – ג'ינס (גנום, גנטיקה,סיווג). נכנסה ללקסיקון במובן של מין רק מאמצע המאה העשרים (גם בערבית, גם בטורקית וגם בפרסית). מיניות – ג'ינסאניה. זה

הרלוונטיות של מין, מגדר ומיניות

מה הרלוונטיות של מין מיניות ומגדר למה שקורה בימנו? האם מדובר בסוגיה היסטורית נטו? עד שנות החמישים הנושא של מיניות נחשב לטאבו מבחינת המחקר. מיניות

מרחב הגירה וזהות – מהגרים

ניתן לומר שלישראלים קשה עם תפיסתם כ"מהגרים" כיוון שיש לו קונוטציה שלילית – גלותית. לכן, מרבית הישראלים מרגישים כישראלים לכל דבר גם אם הם שנים

מרחב הגירה וזהות – ערי הפיתוח

בשנות החמישים מדינת ישראל החליטה על פיזור האוכלוסייה לערי פיתוח בפריפריה. מי שהוסלל לערי הפיתוח האלו היו האוכלוסיות החלשות ביותר, ברא ובראשונה המזרחים תושבי המעברות.

מרחב הגירה וזהות – מזרחים בישראל

השסע הרחב ביותר בחברה הישראלית לפחות בעשרות שנותיה הראשונות. שוחט מתארת את השסע הזה כמשמעותי ביותר למדינה שעיצב את דפוסי המפגשים בארץ בחמישים שנותיה הראשונות.

מרחב הגירה וזהות – היטמעות חלק 2

עיר: ניתן לומר באופן כללי שהגיאוגרפיה של העיר והגיאוגרפיה של ההגירה התפתחו ביחד. העיר יוצרת לנו שני צירים היטמעות עיקריים: ציר שנע בין סגרגציה מרחבית

מרחב הגירה וזהות – היטמעות

המודל של גלייזר וגורדון הוא אידיאל, הוא מודל שמנסה לתאר מציאות אידיאלית, מודל שמנסה לתאר את החברה הראויה. גורדון וגלייזר הם מהאליטה האקדמית של ארה"ב.

מרחב הגירה וזהות – הגירה כפויה

יהודי אתיופיה למשל הם דוגמא לעלייה בכפייה כיוון שחלקם הגדול עלה בזמן שהייתה מלחמת אזרחים באתיופיה. הגירה כפויה של יהודים הייתה בעיקר בין השנים 1933-2008