כדאי לדעת

ימי הביניים המוקדמים – 312, 325

  הקהילות הנוצריות התקיימו באופן עצמאי, ללא מנגנון קבלת החלטות, ללא גורם מרכז. לכל קהילה היה מנגנון פולחן מעט שונה. לא היה ניתן לדבר על

ימי הביניים המוקדמים

312 שנה קריטית השנה בה הקיסר קונסטנטין מאמץ את הדת הנוצרית. מסמל את סיום הרדיפות על הנצרות. מתחילה להיות דת מותרית, עדיין לא הדת הרשמית.

ימי הביניים המוקדמים

רומים ח(:פאולוס.) המנגנון שדרכו נכנס לעולם הנצרות הוא מנגנון רוחני. מי שאין לו את רוח המשיח אינו שייך למשיח. פאולוס למעשה טוען שאם נמשיך לקרוא

ימי הביניים המוקדמים

הדרשה על ההר הוא טקסט אשר לוקח את המציאות ומשנה אותה. לשערי שמיים יכנסו העניים, המסכנים, אלו שנפשם טהורה. ישו החל לצבור קהל מאמינים והוא

ימי הביניים המוקדמים

  האירוע הכי חשוב בתולדות המערב הוא הולדתו של ישו. חשיבותו הוא כיצד אנשים מבינים את הזמן. הגעתו של ישו, לבישת האל בבשר הוא אירוע

ימי הביניים המוקדמים

זמן הוא לאו דווקא דבר ליניארי. לנו יש פילוסופיית זמן מסוימת וחשוב שנבין כיצד אנו מבינים את הזמן שהיה בעבר והאנשים שעליהם נלמד אחזו בפילוסופיות

רוסו והנאורות

לאחר מכן הגיעה הנצרות ולראשונה הפרידה בן הדת לבין השלטון, דבר זה גרם לכך שהמדינה פסקה מלהיות יחידה אחת ויצרה חלוקות פנימיות שלא פסקו לעולם.

רוסו והנאורות

לאחר הביקורת על ההתגלות הוא עובר לדון בעניינים פרקטיים ובניגוד להשקפות שלו הוא לא מציע להתנער מהמושגים הדתיים, הוא סבור כי כל אדם יידבוק בדת