כדאי לדעת

עוני ומגדר

פמיניזציה של העוני: המחקר הראשון שניסח את המושג ״פמיניזציה של העוני״ היה של פרופ' דיאנה פירס ב.1978- פירס הצביעה על נוכחות גוברת והולכת של נשים

מגדר, עוני  ועבודה

  שרה בראדשו, סילביה צ'אנט ובריאן לינקר – מגדר ועוני: מה שאנחנו יודעים, לא יודעים וצריכים לדעת עבור האג'נדה של 2030 המאמר משקף את הראיות,

עבודה, שכר ועובדים עניים

  מהי תעסוקה הולמת ומדוע היא חשובה? תעסוקה הולמת היא מושג חדש שמתפתח בשנים האחרונות כמעין אופק נורמטיבי, דווקא לאור ההתפשטות של התעסוקה הפוגענית. מושג

עבודה, שכר ועובדים עניים

 סובייקטים בלתי-נראים: עבודה ועובדים בכלכלה הפוליטית הגלובלית במאמרה, טוענת לואיז אמור שקיימת חוסר הבנה בדרך שבו העוני תורם לפוליטיקה העולמית. לפיה, נהוג לבחון את השינויים

מדינת הרווחה, אי-שוויון ועוני

מדינת הרווחה אמורה להטיב עם כלל האזרחים, אך בפועל יש משטרי רווחה שונים והרכבים שונים של יחסים בין המדינה, החברה והשוק – שקובעים באיזו מידה

מדינת הרווחה, אי-שוויון ועוני

מדינת הרווחה, אי-שוויון ועוני מהי מדינת רווחה? מדינת הרווחה המודרנית היא תופעה יחסית חדשה בהיסטוריה האנושית, שמתחילה להתפתח בהדרגתיות בסוף המאה ה,19- כאשר מתחילות להיווצר

מדינת הרווחה ועוני

מסגור מחודש של האזרחות החברתית: אמון, אי-שקט, רפורמת מדינת הרווחה מדינות רווחה ברחבי אירופה חוות רפורמות במישורים הפיסקליים, המסחריים והתרבותיים בתגובה לתהליך הגלובליזציה, למעבר לשוק

עוני בתוך שפע

מה הן המסקנות של לואיס אודות תרבות העוני ותנאי היווצרותה והמשכיותה? בארה״ב ובמדינות המערב, בהן אוכלוסיית העניים היא יחסית מצומצמת, אפשר לטפל בהם באמצעות פסיכיאטרים,

עוני בתוך שפע

  מדוע תרבות עוני היא תרבות במובן האנתרופולוגי? התפישה של לואיס היא תפישה סטרוקטורלית פונקציונליסטית של מבנה ושל תרבות. התרבות מציעה לאנשים דרכי הסתגלות למצב

עוני בתוך שפע

  תרבות העוני   אוסקר לואיס – תרבות העוני במאמר, לואיס מציג שתי הערכות מנוגדות של העניים: האחת מתארת אותם באופן חיובי – כנמרץ, עצמאי